مسئله‌شناسی

کارگروه مسأله‌شناسی:

اولین گام در راستای فعالیت در حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی، با توجه به محدودیت‌های موجود، “مسأله‌شناسی”، “نیازسنجی پژوهشی” و “اولویت‌بخشی” به مسائل است. این کارگروه وظایف زیر را دنبال می‌کند:

تدوین نظام مسائل فرهنگی: مسائل و نیازهای واقعی انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ به دو صورت «رشته‌محور» و «موضوع‌محور» و در سه سطح مخاطب ملی، سازمانی و تشکیلاتی و فردی تدوین خواهد شد.

بسط گفتمانی مسأله‌شناسی و نیازسنجی پژوهشی: ترویج این ایده که باید پژوهش‌ها ناظر به مسائل واقعی کشور و انقلاب اسلامی در نظر گرفته شود و دانشجو در طول فرایند تحصیل خود به دنبال راه‌حل برای مسائل واقعی کشور باشد.

هدایت پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی: پس از تدوین نظام مسائل، مجموعه­ای از مسائل و نیازها در حوزه‌های مختلف علمی تهیه خواهد شد و در اختیار پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی قرار خواهد گرفت.

.

.

با ما همراه شوید
.
عضویت در سامانه ها
اگر فقط تمایل به پیگیری فعالیت های ما از طریق رایانامه و پیامک دارید، این قسمت را تکمیل نمایید.

بــهــبــود رونـــد هــا
مدیریت نشر و توزیع محصولات با توجه به ذائقه و نیاز شما از اهداف موسسه مسیر است، اگر تمایل دارید با تکمیل این قسمت به ما در انجام هرچه بهتر این کار یاری دهید.
از کدام محصولات ما استفاده کرده اید؟
کتاب مسیرکتاب مسیر2فلش کارت های مسیرپرونده های راهبردیحلقه های تجربهداده نماکلیپ های تصویریمستند های صوتی
کدام محصول آینده موسسه مسیر مورد نیاز شماست؟
سایت سیر های مطالعاتیمجله راهبردی
چه پیشنهاداتی برای محصولات و روند موسسه مسیر دارید؟

عضویت در سامانه ها

ثبت اطلاعات یا درخواست همکاری با موسسه مسیر

می خواهم با شما همکار شوم
با ما همکار شوید
.
اطلاعات شخصی
وضعیت تأهل: متأهلمجرد

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی

ســوابــق فعالیت‌ها

ثبت پیشنهاد همکاری
تماس با ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما