پرونده راهبردی | درآمدی بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی میکوشد تا در پرونده فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رویکرد صحیح تعامل با این فضا را نشان دهد...

تعداد کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران روز به روز در حال افزایش است. حال آنکه این شبکه های اجتماعی خطرات زیادی را از جمله اعتیاد به آن، از بین رفتن حریم خصوصی، وعده های مجازی دروغین و بسیاری دیگر به همراه دارد و برخورد با آن نیازمند بهره بردن از سوادرسانه ای می باشد. پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی میکوشد تا در پرونده فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رویکرد صحیح تعامل با این فضا را نشان دهد.

برای مشاهده محتوای این پرونده، بر روی عکس زیر کلیک کنید:

004

دیدگاه شما

نام:

پست الکترونیک:

متن:

با ما همراه شوید
.
عضویت در سامانه ها
اگر فقط تمایل به پیگیری فعالیت های ما از طریق رایانامه و پیامک دارید، این قسمت را تکمیل نمایید.

بــهــبــود رونـــد هــا
مدیریت نشر و توزیع محصولات با توجه به ذائقه و نیاز شما از اهداف موسسه مسیر است، اگر تمایل دارید با تکمیل این قسمت به ما در انجام هرچه بهتر این کار یاری دهید.
از کدام محصولات ما استفاده کرده اید؟
کتاب مسیرکتاب مسیر2فلش کارت های مسیرپرونده های راهبردیحلقه های تجربهداده نماکلیپ های تصویریمستند های صوتی
کدام محصول آینده موسسه مسیر مورد نیاز شماست؟
سایت سیر های مطالعاتیمجله راهبردی
چه پیشنهاداتی برای محصولات و روند موسسه مسیر دارید؟

عضویت در سامانه ها

ثبت اطلاعات یا درخواست همکاری با موسسه مسیر

می خواهم با شما همکار شوم
با ما همکار شوید
.
اطلاعات شخصی
وضعیت تأهل: متأهلمجرد

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی

ســوابــق فعالیت‌ها

ثبت پیشنهاد همکاری
تماس با ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما