🔻 بازنشر سیر مطالعاتی سواد رسانه‌ای
🔻 بازنشر سیر مطالعاتی سواد رسانه‌ای | به بهانه برگزاری ششمین و هفتمین دوره کارگاه تربیت مربی سواد رسانه‌ای

🔻 بازنشر سیر مطالعاتی سواد رسانه‌ای | به بهانه برگزاری ششمین و هفتمین دوره کارگاه تربیت مربی سواد رسانه‌ای

🔹 تعریف درست سواد رسانه ای، اطلاعات عمومی در حوزه رسانه نیست؛ در حقیقت سواد رسانه‌ای کسب توانایی‌ها و مهارت‌هایی است که به ما کمک می‌کند تا در مقابل سیل پیام‌ها و اطلاعات، توانایی استفاده درست‌تر از رسانه‌ها را داشته باشیم.

🔸 این سیر مطالعاتی، مسیر مناسبی را برای درک بهتر از این موضوع معرفی کرده است. مطالعه این سیر به شما کمک می‌کند تا با آمادگی بیشتری به استقبال رسانه‌ها و پیام‌های‌شان بروید.

 
🔴 سواد رسانه‌ای درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش
🖋 نویسنده: علی طلوعی

🔴 سواد رسانه ای
🖋نویسنده: محمد محمدی

🔴 خانواده، سواد رسانه‌ای و رسانه‌های دیجیتال

🔴 آموزش رسانه‌ای: یادگیری سواد رسانه‌ای و فرهنگ معاصر

🔴 مبانی سواد رسانه‌ای
🖋 نویسنده: جیمز پاتر

🔴 رویکردهایی به سواد رسانه‌ای
🖋نویسنده: آرت سیلور بلات، جین فری و بارابارا فینان

🔴 نظریه سواد رسانه‌ای؛ رهیافت شناختی
🖋 نویسنده: جیمز پاتر

🔴 خشنونت رسانه‌ای در پرتو سواد رسانه‌ای
🖋 نویسنده: مریم همتی آهویی

🔴 بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد رسانه‌ای
🖋 نویسنده: جیمز پاتر

دیدگاه شما

نام:

پست الکترونیک:

متن:

با ما همراه شوید
.
عضویت در سامانه ها
اگر فقط تمایل به پیگیری فعالیت های ما از طریق رایانامه و پیامک دارید، این قسمت را تکمیل نمایید.

بــهــبــود رونـــد هــا
مدیریت نشر و توزیع محصولات با توجه به ذائقه و نیاز شما از اهداف موسسه مسیر است، اگر تمایل دارید با تکمیل این قسمت به ما در انجام هرچه بهتر این کار یاری دهید.
از کدام محصولات ما استفاده کرده اید؟
کتاب مسیرکتاب مسیر2فلش کارت های مسیرپرونده های راهبردیحلقه های تجربهداده نماکلیپ های تصویریمستند های صوتی
کدام محصول آینده موسسه مسیر مورد نیاز شماست؟
سایت سیر های مطالعاتیمجله راهبردی
چه پیشنهاداتی برای محصولات و روند موسسه مسیر دارید؟

عضویت در سامانه ها

ثبت اطلاعات یا درخواست همکاری با موسسه مسیر

می خواهم با شما همکار شوم
با ما همکار شوید
.
اطلاعات شخصی
وضعیت تأهل: متأهلمجرد

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی

ســوابــق فعالیت‌ها

ثبت پیشنهاد همکاری
تماس با ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما