از مجموعه درآمدی بر فرهنگ
سیاست گذاری فضای مجازی
بررسی مسئله سیاست گذاری فضای مجازی در پرونده تخصصی پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی

«این حوزه به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد!» فقط همین جمله رهبر دانشمند انقلاب در مورد فضای مجازی بهانه خوبی برای تمرکز روی این مسئله است. مسئله ای که البته ابعاد آن بیشتر و عمیق تر از توان پژوهشی ماست. در این پرونده پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی یکی از مسائل این حوزه را مورد بررسی و پویش قرار داده ایم. مسئله اصلی ما در این پرونده، بررسی نگاه سیاستگذارانه به فضای مجازی است. نگاهی که در سالهای اخیر شورای عالی فضای مجازی متصدی آن شده است. البته در کنار این شورا، دیگر موضوعات مهم حوزه فضای مجازی هم مورد پویش قرار گرفته است.

siasat-massir-web

دیدگاه شما

نام:

پست الکترونیک:

متن:

با ما همراه شوید
.
عضویت در سامانه ها
اگر فقط تمایل به پیگیری فعالیت های ما از طریق رایانامه و پیامک دارید، این قسمت را تکمیل نمایید.

بــهــبــود رونـــد هــا
مدیریت نشر و توزیع محصولات با توجه به ذائقه و نیاز شما از اهداف موسسه مسیر است، اگر تمایل دارید با تکمیل این قسمت به ما در انجام هرچه بهتر این کار یاری دهید.
از کدام محصولات ما استفاده کرده اید؟
کتاب مسیرکتاب مسیر2فلش کارت های مسیرپرونده های راهبردیحلقه های تجربهداده نماکلیپ های تصویریمستند های صوتی
کدام محصول آینده موسسه مسیر مورد نیاز شماست؟
سایت سیر های مطالعاتیمجله راهبردی
چه پیشنهاداتی برای محصولات و روند موسسه مسیر دارید؟

عضویت در سامانه ها

ثبت اطلاعات یا درخواست همکاری با موسسه مسیر

می خواهم با شما همکار شوم
با ما همکار شوید
.
اطلاعات شخصی
وضعیت تأهل: متأهلمجرد

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی

ســوابــق فعالیت‌ها

ثبت پیشنهاد همکاری
تماس با ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما