موسسه مسیر در نمایشگاه کتاب سال ۹۴ کتاب سیرهای مطالعاتی مسیر۲ حضور داشت. مسیر۲ مجموعه سیرهای مطالعاتی به پیشنهاد اساتید و کارشناسان در موضوعات مختلف است. این تبلیغ تلوزیونی در روزهای نمایشگاه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.